Radioklub

Vodstvo kluba

Organi radiokluba za obdobje 2024-2028

Upravni odbor

Predsednik: Igor Merkun, S57W

Podpredsednik: Franc Slokar, S52SR

Član: Primož Kanič, S56WKC

Član: Aleš Košatko, S59MA

Član: Simon Okorn, S57SO

Nadzorni odbor

Predsednik: Janez Jarc, S53V

Član: Dejan Smole, S50DS

Član: Peter Murko, S57NPM

Disciplinska komisija

Se ustanovi po potrebi