Novice

Izredna skupščina RK Ljubljana

Skladno s 15. in 27. členom statuta Radiokluba Ljubljana upravni odbor radiokluba sklicuje izredno skupščino Radiokluba Ljubljana, ki bo v sredo, 6.10.2021 ob 18:00 uri v prostorih Radiokluba na Drenikovi 32. Predlagamo naslednji dnevni red:

  1. Izvolitev organov in sprejem poslovnika skupščine
  2. Volitve disciplinske komisije

Na skupščini pričakujemo tudi tvojo udeležbo.