Novice

Skupščina RK Ljubljana

Vabimo te na redno letno skupščino Radiokluba Ljubljana, ki bo v sredo, 23.03.2022 ob 17:00 uri v prostorih Radiokluba na Drenikovi 32. Predlagamo naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev organov, potrditev dnevnega reda in sprejem poslovnika skupščine
  3. Poročila za leto 2021
  4. Razprava o poročilih in sklepanje
  5. Sprememba statuta RK Ljubljana*
  6. Delovni in finančni načrt za leto 2022
  7. Razno

Na skupščini pričakujemo tudi tvojo udeležbo.

Radioamaterski pozdrav!

* osnutek statuta je objavljen na forumu radiokluba Ljubljana (https://forum.radioklub.si)