Vodstvo

Vodstvo kluba

Organi radiokluba za obdobje 2016-2020

Upravni odbor

Predsednik: Bajko Kulauzović, S57BBA

Podpredsednik: Peter Leskovic, S57HTK

Član: Aleš košatko, S59MA

Član: Drago Logar, S51PK

Član: Dragan Selan, S55Z

Nadzorni odbor

Predsednik: Rado Zoubek, S57RZ

Član: Peter Ponikvar, S56KPN

Član: Bojan Žuraj, S57JA