Članstvo

Članstvo radiokluba 26.03.2018

Št. Priimek in ime
1 Anžel Tomaž
2 Badrljica Branko
3 Breceljnik Andrej
4 Brnot Brane
5 Burger Duško
6 Čatar Ladislav
7 Čebokli Marko
8 Černe Jani
9 Grašič Luka
10 Jarc Janez
11 Jeromen Gregor
12 Jug Gašper
13 Jug Jošt
14 Kanič Primož
15 Klemenc Roman
16 Košatko Aleš
17 Kržišnik Marjan
18 Kučinić-Ota Dubravka
19 Kukrika Slavko
20 Kulauzović Bajko
21 Lajovic Andrej
22 Leskovic Peter
23 Loborec Matjaž
24 Logar Drago
25 Medvedšek Matjaž
26 Merkun Igor
27 Mohar Teodor
28 Murko Peter
29 Mušič Iztok
30 Napast Franc
31 Nikolič Nenad
32 Oblak Vilko
33 Ota Vladimir
34 Ponikvar Peter
35 Porenta Marjan
36 Pušnar Iztok
37 Radin Miran
38 Ravnikar Bruno
39 Selan Dragan
40 Senčar Igor
41 Skvarč Jure
42 Slokar Franc
43 Stegovec Tomislav
44 Strmole Alojzij
45 Suhadolnik Blaž
46 Šolc Leopold
47 Šorli Iztok
48 Tekavec Tomaž
49 Trampuš Matej
50 Trampuš Tomaž
51 Valenčič Vitoš
52 Wechtersbach Drago
53 Zoubek Rado
54 Žejn Matjaž
55 Železnikar Anton
56 Žgajnar Jože
57 Žnidaršič Jože
58 Žuraj Bojan