Članstvo

Članstvo radiokluba 22.03.2017

Št. Ime in priimek
1 Anžel Tomaž
2 Breceljnik Andrej
3 Brnot Brane
4 Burger Duško
5 Čatar Ladislav
6 Čatar Marko
7 Čebokli Marko
8 Černe Jani
9 Fratnik Alenka
10 Grašič Luka
11 Jarc Janez
12 Jeromen Gregor
13 Jug Gašper
14 Jug Jošt
15 Kanič Primož
16 Klemenc Roman
17 Košatko Aleš
18 Kržišnik Marjan
19 Kučinić-Ota Dubravka
20 Kukrika Slavko
21 Kulauzović Bajko
22 Lajovic Andrej
23 Lavrič Andrej
24 Leskovic Peter
25 Loborec Matjaž
26 Logar Drago
27 Medvedšek Matjaž
28 Merkun Igor
29 Mohar Teodor
30 Murko Peter
31 Mušič Iztok
32 Napast Franc
33 Nikolič Nenad
34 Novak Metod
35 Oblak Vilko
36 Ota Vladimir
37 Ponikvar Peter
38 Porenta Marjan
39 Predovič Aleksander
40 Pušnar Iztok
41 Radin Miran
42 Ravnikar Bruno
43 Savernik Anton
44 Selan Dragan
45 Senčar Igor
46 Skvarč Jure
47 Stegovec Tomislav
48 Strmole Alojzij
49 Subotič Srečo
50 Šolc Leopold
51 Šorli Iztok
52 Tekavec Tomaž
53 Trampuš Matej
54 Valenčič Vitoš
55 Wechtersbach Drago
56 Zoubek Rado
57 Žejn Matjaž
58 Železnikar Anton
59 Žgajnar Jože
60 Žnidaršič Jože
61 Žuraj Bojan