Novice

Skupščina RK Ljubljana

Vabimo te na redno letno skupščino Radiokluba Ljubljana, ki bo v sredo, 9.6.2021 ob 18:00 uri v prostorih Radiokluba na Drenikovi 32. Predlagamo naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev organov, potrditev dnevnega reda in sprejem poslovnika skupščine
  3. Poročila za leto 2020
  4. Razprava o poročilih in sklepanje
  5. Delovni in finančni načrt za leto 2021
  6. Razno