Vodstvo kluba

Organi radiokluba za obdobje 2020-2024 – PREDLOG

Upravni odbor

Predsednik: Bajko Kulauzović, S57BBA

Podpredsednik: Peter Leskovic, S57HTK

Član: Aleš košatko, S59MA

Član: Drago Logar, S51PK

Član: Primož Kanič, S56WKC

Nadzorni odbor

Predsednik: Rado Zoubek, S57RZ

Član: Peter Ponikvar, S56KPN

Član: Bojan Žuraj, S57JA