Članstvo radiokluba 01.03.2019

Št. Priimek in ime
1 Anžel Tomaž
2 Bricelj Primož
3 Brnot Brane
4 Burger Duško
5 Čatar Ladislav
6 Čebokli Marko
7 Golubov Aljoša
8 Jarc Janez
9 Jeromen Gregor
10 Jug Gašper
11 Jug Jošt
12 Kanič Primož
13 Klemenc Roman
14 Košatko Aleš
15 Kržišnik Marjan
16 Kučinić-Ota Dubravka
17 Kukrika Slavko
18 Kulauzović Bajko
19 Lajovic Andrej
20 Leskovic Peter
21 Loborec Matjaž
22 Logar Drago
23 Merkun Igor
24 Mohar Teodor
25 Murko Peter
26 Mušič Iztok
27 Napast Franc
28 Nikolič Nenad
29 Nusdorfer Vanč
30 Oblak Vilko
31 Ota Vladimir
32 Ponikvar Peter
33 Porenta Marjan
34 Pušnar Iztok
35 Radin Miran
36 Ravnikar Bruno
37 Ravnikar Uroš
38 Samida Erik
39 Savernik Anton
40 Senčar Igor
41 Skale Primož
42 Slokar Franc
43 Stegovec Tomislav
44 Strmole Alojzij
45 Šolc Leopold
46 Tekavec Tomaž
47 Trampuš Matej
48 Trampuš Tomaž
49 Valenčič Vitoš
50 Vidrgar Miha
51 Vrtarič Frenk
52 Wechtersbach Drago
53 Zoubek Rado
54 Žejn Matjaž
55 Železnikar Anton
56 Žgajnar Jože
57 Žnidaršič Jože
58 Žuraj Bojan